Akkerbouw & Loonwerk

Een andere tak van ons bedrijf is akkerbouw. Jaren lang heeft de familie Alders zelf mais, gras, suikerbieten en aardappelen geteeld. Voor het telen van deze gewassen is een compleet machinepark opgebouwd die het mogelijk maakte om loonwerk te doen voor andere telers in de omgeving.

Met de groei van het melkveebedrijf kwam het besluit om te stoppen met het telen van aardappelen en suikerbieten. Op dit moment zijn wij volledig gefocust op het telen van gras en mais voor de koeien, ook onze machines zijn daarop ingericht. Voor een goede vruchtwisseling van de grond wordt er samengewerkt met een akkerbouwer uit de omgeving.

gras hakselen